HO-MA CENTER s.r.o.
Hlinsko 46
370 01 České Budějovice

IČO: 26085399
DIČ: CZ26085399

 

HO-LA CENTER s.r.o.
Hlinsko 46
370 01 České Budějovice

IČO: 26024420
DIČ: CZ26024420

 

Souhlas zájemce se zpracováním osobních údajů a další souhlasy udělené společnosti 
 
Každá fyzická osoba (dále také jen „zájemce“) svým zcela dobrovolným přístupem na internetové stránky HO-MA Center s.r.o. a HO-LA Center s.r.o. (dále také jen „společnost“), provozované na internetové adrese www.hovorka-auto.cz vyplněním společností požadovaných údajů v aplikaci společnosti provozované na uvedených internetových stránkách (dále také jen „webová aplikace“) a potvrzením jejich uložení ve webové aplikaci (dále také jen „formulář“), dává společnosti následující souhlasy: 

 • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 • V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení. 

Informace týkající se zpracování osobních údajů a některých dalších souhlasů udělených zájemcem společnosti 
 
Níže společnost poskytuje zájemci informace o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. 
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), udělil zájemce svým zcela dobrovolným přístupem na internetové stránky společnosti, vyplněním společností požadovaných údajů ve webové aplikaci a potvrzením jejich uložení ve webové aplikaci společnosti souhlas ke zpracování osobních údajů vyplněných zájemcem ve webové aplikaci společnosti, za účelem 

 • přípravy návrhu na uzavření smlouvy mezi společností a zájemcem,
 • nabízení obchodu nebo služeb společnosti zájemci,
 • marketingového zpracování. 

Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona uděluje zájemce společnosti souhlas k tomu, aby k údajům v rozsahu podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona získaných společností, coby správcem, přiřazovala společnost další osobní údaje zájemce. 
 
Výše uvedený souhlas uděluje zájemce společnosti na dobu od okamžiku jejich udělení společnosti do uplynutí 3 let od jejich udělení. 
 

Dále zájemce souhlasí s předáváním jeho osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu ustanovení § 27 zákona. 
 
Ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona společnost informuje a poučuje zájemce o tom, že: 

 • osobní údaje zájemce budou zpracovány v rozsahu osobních údajů vyplněných zájemcem ve webové aplikaci, 
 • osobní údaje zájemce budou zpracovány za účelem nabízení obchodu a služeb společnosti a za účelem marketingového zpracování, 
 • osobní údaje zájemce bude zpracovávat společnost nebo zpracovatel, případně jiný správce ve smyslu ustanovení § 5 odst. 6 zákona, a to pouze takový, který je registrovaný v souladu s ustanovením § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů,
 • osobní údaje zájemce nebudou zpřístupněny jiným osobám než uvedeným v předchozí odrážce,
 • poskytnutí osobních údajů zájemcem společnosti je dobrovolné,
 • zájemce je oprávněn využít práv (zejména práva přístupu k osobním údajům a práva na opravu osobních údajů) daných mu ustanovením § 12 a § 21 zákona, zjistí-li nebo domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů poskytnutých společnosti je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem. 

V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uděluje zájemce společnosti výslovný souhlas k využití podrobností jeho elektronického kontaktu vyplněných zájemcem ve webové aplikaci za účelem šíření obchodních sdělení společnosti, elektronickými prostředky, a za účelem kontaktování zájemce společností. 

HOVORKA AUTO
HO-MA CENTER s.r.o.
Hlinsko 46
CZ - 370 01 České Budějovice 1
Tel. (+420) 387 411 691

IČO: 26085399
DIČ/VAT: CZ26085399
C 13104 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

 

Napište nám

Kontaktní údaje

Prodej vozidel

HO-MA CENTER s.r.o.
Hlinsko 46
370 01 České Budějovice

Telefon: +420 776 609 653      

IČO: 26085399
DIČ: CZ26085399

Provozovna

HO-MA CENTER s.r.o.
Rudolfovská 668
370 01 České Budějovice

Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 08.00 - 16.30

Sobota: Po domluvě


 

Servis vozidel

HO-LA CENTER s.r.o.
Hlinsko 46
370 01 České Budějovice

Telefon: +420 725 172 077      

IČO: 26024420
DIČ: CZ26024420

Provozovna

HO-LA CENTER s.r.o.
Rudolfovská 668
370 01 České Budějovice

Otevírací doba

Pondělí - Pátek: 08.00 - 16.30

Sobota: Zavřeno 

Provozovatel webu HO-MA Center s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.